Kolik míst EcoRI je v lambda DNA?
Kolik míst EcoRI je v lambda DNA?
Anonim

Lambda DNA použitá v tomto experimentu je izolována jako lineární molekula z E. coli bakteriofága lambda. Obsahuje přibližně 49, 000 párů bází a má 5 rozpoznávacích míst pro EcoRI a 7 pro Hind III.

Podobně, jak dlouhá je v BP celková sekvence lambda DNA?

Thermo Scientific lambda je mírný bakteriofág Escherichia coli. virion DNA je lineární a dvouvláknový (48502 bp) s 12 bp jednořetězcové komplementární 5'-konce.

Na kolik fragmentů HindIII rozštěpí lambda DNA? 8 fragmentů

Pokud jde o toto, jaká je přesná délka lambda DNA?

Phage lambda DNA je dvouvláknová, lineární molekula, 49130 párů bází délka.

K čemu se používá lambda DNA?

Lambda DNA (48 502 bp) může být použit jako marker velikosti molekulové hmotnosti během analýzy na gelu nukleové kyseliny po štěpení restrikčním enzymem (jako je HindIII). Lambda DNA může také být použit jako substrát v testech aktivity restrikčního enzymu.

Populární podle témat