Kolik ATP vzniká při tvorbě acetyl CoA?
Kolik ATP vzniká při tvorbě acetyl CoA?
Anonim

Každý acetyl-CoA dává 3 NADH + 1 FADH2 + 1 GTP (=ATP) během Krebsova cyklu. Vzhledem k průměru Výroba ze 3 ATP/NADH a 2 ATP/FADH2 pomocí dýchacího řetězce máte 131 ATP molekul.

Také je třeba vědět, jak se vyrábí 36 ATP?

Buněčné dýchání vyrábí 36 celkový ATP na molekulu glukózy ve třech fázích. Přerušením vazeb mezi uhlíky v molekule glukózy se uvolňuje energie. Jsou zde také zachyceny vysokoenergetické elektrony ve formě 2 NADH (elektronových nosičů), které budou později využity v řetězci přenosu elektronů.

Následně je otázkou, kolik ATP vzniká v glykolýze a cyklu TCA? 2

Jednoduše řečeno, kolik molekul ATP se vyrábí při glykolýze?

Jedna molekula glukózy produkuje čtyři ATP, dvě NADH a dva molekuly pyruvátu během glykolýzy.

Je to 36 nebo 38 ATP?

Množství energie přidané glykolýzou se liší v závislosti na tom, který nosič elektronů (NADH nebo FADH2) je použit k překlenutí mitochondriální membrány. To je důvod, proč množství ATP produkované buněčným dýcháním se odhaduje mezi 36 a 38 krtci. Mitochondrie jsou elektrárnou buňky.

Populární podle témat