Čím je Erwin Chargaff známý?
Čím je Erwin Chargaff známý?
Anonim

Chargaffova pravidla

S ohledem na to, čím byl Erwin Chargaff slavný?

Americký biochemik Erwin Chargaff (narozen 1905) objevil, že DNA je primární složkou genu, a tím pomohl vytvořit nový přístup ke studiu biologie dědičnosti. Erwin Chargaff se narodil 11. srpna 1905 v Rakousku.

Kromě výše uvedeného, ​​kdy Erwin Chargaff přispěl k DNA? V roce 1949 Chargaff zjistil, že poměry bází v DNA záleží na druhu DNA pochází z.

Otázkou také je, čím přispěl Erwin Chargaff k DNA?

Erwin Chargaff navrhl za svého života dvě hlavní pravidla, která byla vhodně pojmenována Chargaffova pravidla. Prvním a nejznámějším úspěchem bylo ukázat, že v přírodě DNA počet jednotek guaninu se rovná počtu jednotek cytosinu a počet jednotek adeninu se rovná počtu jednotek thyminu.

V čem musí být chargaff hořký?

Poté, co v roce 1962 obdrželi Nobelovu cenu za práci na DNA, Chargaff byl hořký o nebyl oceněn za jeho práci, stáhl se ze své laboratoře a rozsáhle psal o svém vyloučení.

Populární podle témat