Jaký je příklad podílu populace?
Jaký je příklad podílu populace?
Anonim

Co je Podíl populace? A podíl populace je zlomek toho počet obyvatel která má určitou vlastnost. Pro příklad, řekněme, že jste měli 1 000 lidí počet obyvatel a 237 z těchto lidí má modré oči. Podíl lidí, kteří mají modré oči, je 237 z 1 000 nebo 237/1000.

Podobně se ptáte, jak zjistíte podíl obyvatel?

Vzorec Recenze p' = x / n, kde x představuje počet úspěchů a n představuje velikost vzorku. Proměnná p' je vzorek poměr a slouží jako bodový odhad pro pravdu podíl populace.

Dále, jaký je podíl vzorku? The podíl vzorku je zlomek Vzorky které byly úspěchy, tak. (1) Pro velké má přibližně normální rozdělení.

Kromě výše uvedeného, ​​jaký je rozdíl mezi podílem vzorku a podílem populace?

Má tedy soubor možných hodnot, rozdělení pravděpodobnosti, očekávanou hodnotu nebo průměr, rozptyl a směrodatnou odchylku. To znamená střední nebo očekávanou hodnotu podíl vzorku je stejný jako podíl populace. Všimněte si, že to nezávisí na vzorek velikost nebo počet obyvatel velikost.

Co je Cochranův vzorec?

The Cochranův vzorec umožňuje vypočítat ideální velikost vzorku za předpokladu požadované úrovně přesnosti, požadované úrovně spolehlivosti a odhadovaného podílu atributu přítomného v populaci. p je (odhadovaný) podíl populace, která má daný atribut, · q je 1 – p.

Populární podle témat