Jak zjistíte šikmou délku?
Jak zjistíte šikmou délku?
Anonim

Svah délka se vypočítá pomocí Pythagorovy věty, kde vertikální vzdálenost je stoupání a horizontální vzdálenost je běh: stoupání2 + běh2 = sklon délka2. V tomto příkladu by zařízení potřebovalo více než 22 stop potrubí k pokrytí vzdálenosti od vzorkovače vody ke zdroji vody.

Podobně je položena otázka, jak určíte délku rampy?

Pro stanovení správné délky rampy:

  1. Vyberte požadovaný sklon. Podívejte se do uživatelské příručky vašeho zařízení nebo do možností jednotlivců.
  2. Změřte vzdálenost od nejvyššího schodu/přistání k zemi (RISE).
  3. Zadejte hodnoty do formuláře pro určení délky běhu a rampy. Spojit se s námi.

Někdo se také může zeptat, jak zjistíte délku úhlu? V jakémkoli pravoúhlém trojúhelníku pro jakýkoli úhel:

  1. Sinus úhlu = délka protilehlé strany. délka přepony.
  2. Kosinus úhlu = délka přilehlé strany. délka přepony.
  3. Tangenta úhlu = délka protilehlé strany. délka přilehlé strany.

Zde, jak měříte sklon?

Vydělte nárůst nadmořské výšky horizontální vzdáleností. Například vydělte osm set deseti tisíci. To vám dává 0,08, což je sklon. Vynásobte sklon sto, abyste získali procento sklon.

Jak dlouhá by měla být rampa pro 4 kroky?

Zákon o Američanech se zdravotním postižením (ADA) vyžaduje pro komerční použití sklon 1:12 rampy (rampy používané na veřejných prostranstvích). To znamená, že na každý 1 palec nárůstu připadá 12 palců rampa jsou potřeba. Pokud je například vchod vysoký 36 palců, budete potřebovat a rampa to je minimálně 36 stop dlouho.

Populární podle témat