Jak se vypočítá koncentrace DNA pomocí spektrofotometru?
Jak se vypočítá koncentrace DNA pomocí spektrofotometru?
Anonim

koncentrace DNA je odhadem podle měření absorbance při 260 nm, úprava A260 měření zákalu (měřeno podle absorbance při 320 nm), násobení podle faktor ředění a použitím vztah, který A260 1,0 = 50 ug/ml čisté dsDNA.

Lidé se také ptají, jak zjistíte koncentraci a čistotu DNA?

Hodnotit Čistota DNA, změřte absorbanci od 230nm do 320nm pro detekci dalších možných kontaminantů. Nejčastější výpočet čistoty je poměr absorbance při 260 nm dělený odečtem při 280 nm. Dobrá kvalita DNA bude mít A260/A280 poměr 1,7–2,0.

Podobně, co je dobrá koncentrace DNA? A dobrý kvalitní DNA vzorek by měl mít A260/A280 poměr 1,7-2,0 a A260/A230 poměr vyšší než 1,5, ale protože citlivost různých technik na tyto kontaminanty se liší, měly by být tyto hodnoty brány pouze jako vodítko pro čistotu vašeho vzorku.

V této souvislosti, jak NanoDrop vypočítá koncentraci DNA?

Hodnotu absorbance při 260 nm vynásobíte pevným faktorem (je to 50 pro DNA) a dostanete koncentrace DNA. Voilá. (Dobře, technicky je to A260 vzorku o tloušťce 10 mm, který je vynásoben 50; NanoDrop vyjadřuje A260, jako by vzorek měl tloušťku 10 mm, jako ve standardní kyvetě).

Proč jsme museli ke kvantifikaci naší DNA použít spektrofotometr?

A spektrofotometr je schopen určit průměrné koncentrace nukleových kyselin DNA nebo RNA přítomné ve směsi, stejně jako jejich čistotu. Použitím zákon Beer-Lambert je Je možné vztáhnout množství absorbovaného světla ke koncentraci absorbující molekuly.

Populární podle témat