Jak zjistíte molekulovou hmotnost NaOH?
Jak zjistíte molekulovou hmotnost NaOH?
Anonim

Odpověď a vysvětlení:

The molární hmotnost hydroxidu sodného rovná se 39,997 g/mol. K určení molární hmotnost, vynásobte atomHmotnost počtem atomů vvzorec.

Také víte, jaká je molekulová hmotnost NaOH?

39,997 g/mol

Dále, je NaOH kyselina nebo zásada? NaOHnebo hydroxid sodný, je sloučenina. Sloučenina je klasifikována buď jako an kyselina, základna, sůl. Všechno základny obsahují OH- (hydroxidové) ionty, zatímco všechnykyseliny obsahují H+ (vodíkové) ionty. Sůl je sloučenina, která vzniká, když a základna a kyselina jsou kombinovány, protože se navzájem neutralizují.

Jaký je vzorec pro výpočet molekulové hmotnosti?

Vypočítat celkem Hmotnost pro každý prvek v molekula. Vynásobte atom Hmotnost každého prvku počtem atomů tohoto prvku: (Atomový Hmotnost prvku) x(počet atomů tohoto prvku). Udělejte to pro každý prvek vmolekula. V našem příkladu oxidu uhličitého Hmotnost z jednoho atomu uhlíku je 12,011 amu.

Kolik gramů je NaOH?

39,99711 gramů

Populární podle témat